Lesson: 13 Ways to Say Happy Birthday in Polish

PolishPOd101 Learn PolishHi, everyone!

If you are reading this, you are interested in the Polish language. You want to know how to say Happy Birthday in Polish. And, how Polish people express birthdays wishes. Well, you got it. In this lesson, you’ll learn…

 • Part 1: How to Say Happy Birthday in Polish
 • Part 2: How to Say Your Birthday in Polish
  • You’ll learn Polish Months and Numbers
 • Also: Feel Free to Print This Out as Study Material

Also, here’s a free (unrelated) lesson provided by the PolishPod101 learning program – click here to check them out for more lessons) so you can learn some extra Polish. Just press the play button on the black player below.

 • Lesson: Saying Hello No Matter the Time of Day in Polish

Part 1: How to Say Happy Birthday in Polish

First, let’s learn how to say Happy Birthday in Polish. We will give you different options so you can choose any that you like.

1. (All The Best) Happy Birthday!

 • Wszystkiego najlepszego!
 • Pronunciation: Wshystkyego naylepshego

Obviously, this is the most common Polish Birthday Greeting you should learn. It literally means “All the best” but it’s used to say Happy Birthday in Polish. Very casual.

happy birthday in polish

2. All the Best on Your Birthday

 • Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
 • Pronunciation: Wshystkyego naylepshego z okazhi urodjin

Now, this is a formal way of saying Happy Birthday. Notice that we added “okazji urodzin.” “urodzin” is the word for birthday in Polish and “okazji” is occasion.

happy birthday in polish

3. Wishing you a Happy Birthday!

 • Życzę Ci wszystkiego najlepszego!
 • Pronunciation: Zhychie chi wshystkyego naylepshego

happy birthday in polish

4. Congratulations and best wishes on your Birthday!

 • Gratulacje i najlepsze życzenia z okazji udorzin!
 • Pronunciation: Gratulacye I naylepshe zhychenia z okazyi urodzin

happy birthday in polish

5. From the bottom of my heart I wish you Happy Birthday!

 • Z głębi serca życzę ci wszystkiego najlepszego!
 • Pronunciation: Z glembi serca zhyche chi vshystkyego naylepshego

happy birthday in polish

6. I wish you a Happy Birthday! Have a great time today!

 • Życzę wszystkiego najlepszego! Baw się dobrze dziś!
 • Pronunciation: Zhyche vshystkyego naylepshego Bav shie dobrzhe dzish! Vshystkyego naylepshego

happy birthday in polish

7. I wish your dreams come true.

 • Życzę spełnienia marzeń.
 • Pronunciation: S Zhyche spelnyenya marzhen’

happy birthday in polish

Want to impress Polish natives? Here are some extra complex and creative ways to say Happy Birthday in Polish.
Learn Polish with Free Podcasts

8. Hope your special day brings you all you want! Happy Birthday!

 • Mam nadzieję, że ten wyjątkowy dzień przyniesie Ci wszystko, czego tylko chcesz! Wszystkiego najlepszego!
 • 
Pronunciation: Mam nadzhieye ten viyontkovy dzhien’ prshynyeshie chi wshystko chego tylko hcesh. Vshystkyego naylepshego

9. I want every moment to bring you only joy, happiness and warmth!

 • Chcę, żeby każda chwila przynosiła Tobie tylko radość, szczęście i ciepło!
 • Pronunciation: hce zheby kazhda hvila prshynosila tobye tylko radoshch shchenshchie I chieplo

10. With all my heart – dreams, infinite happiness and the most wonderful days!

 • Z całego serca – spełnienia marzeń, nieskończonego szczęścia i najcudowniejszych dni!
 • Pronunciation: Z calego serca spelniyenia marzhen’ nyeskon’chonnego shchenshcha i najcudovnyejshyh dni

11. Wishing you the Best Birthday Ever! Have fun! Cheers!

 • Życzę Ci najlepszych urodzin! Baw się dobrze! Twoje zdrowie!
 • Pronunciation: Zhyche chi naylepshysh urodzhin. Bavche she dobrzhe! Tvoye zdrovye

12. Let your whole life be a holiday! Dream, smile and enjoy every moment!

 • Niech całe twoje życie będzie świętem! Marz, uśmiechaj się i ciesz się każdą chwilą!
 • Pronunciation: Nyeh cale zhyche bendzhie shvientem! Marzh shmyehay shie I chiesh shie kazhdo hvilou

13. With all my soul, not saying much, I wish you happiness and health, I wish you to become rich – I know you deserve it!

 • Z całej duszy, nie mówiąc dużo słów, życzę szczęścia i zdrowia, życzę Tobie bogactw ziemnych – wiem, że zasługujesz na nie!
 • Pronunciation: Z caley dushy nye muvionc duzho sluv zhychue chi shchenshcia I zdrovia zhyche tobye bogatctv ziemnych viym zasluguesh na nye

Now you know the 13 ways to say Happy Birthday in Polish. Tons of creative Polish Birthday greetings. Let’s move on to the next part.

Part 2: How to Say Your Birthday in Polish

Months in Polish

First, let’s learn how to say your birthday in Polish. You need to learn all the months of the year and numerals up to thirty; also to be able to incline and pronounce these words correctly.

Months Polish – (English Pronunciation)
January Styczeń – stychen’
February Luty – luty
March Marzec – marzhec
April Kwiecień – kviechen’
May Maj – may
June Czerwiec – chervyec
July Lipiec – lipyec
August Sierpień – shierpyen’
September Wrzesień – wrzheshien’
October Październik – pazhdgiernik
November Listopad – listopad
December Grudzień – grudzhien’

Now, time to learn the days of the week in Polish.

Days
Polish (Pronunciation)
Monday
Poniedziałek – ponyedzhialek
Tuesday Wtorek – vtorek
Wednesday Środa – shroda
Thursday
Czwartek – chvartek
Friday Piątek – pyontek
Saturday Sobota – sobota
Sunday
Niedziela – niedzhiela

Polish Numbers

# Polish (Pronunciation) #
Polish (Pronunciation)
1 one – jeden 11
eleven – jedenaście
2 two – dwa 12
twelve – dwanaście
3 three – trzy 13
thirteen – trzynaście
4 four – cztery 14
fourteen – czternaście
5 five – pięć 15
fifteen – piętnaście
6 six – sześć 16
sixteen – szesnaście
7 seven – siedem 17
seventeen – siedemnaście
8 eight – osiem 18
eighteen – osiemnaście
9 nine – dziewięć 19
nineteen – dziewiętnaście
10 ten – dziesięć 20
twenty – dwadzieścia

Now that you know the Polish months, the days of the week and the numbers, you can now say when your Birthday is. Let’s take a look at some phrases.

 • My birthday is January 10th
  • Moje urodziny są 10 stycznia
  • Pronunciation: Moye urodziny so 10 stychnya
 • I have a birthday on January 10th
  • Mam urodziny 10 stycznia
  • Pronunciation: Mam udorziny 10 stychnza

That’s it. You learned how to say happy birthday in Polish and how to state your birthday. Feel free to leave a comment and tell me when your birthday is. Here are some extra Polish lessons.

Written by PDF Jeff

P.S. I recommend this for Polish learners. If you REALLY want to learn to Polish with a complete learning program – 600+ audio/video lessons by Polish teachers – Sign up for free at PolishPod101and start learning!

Click here to learn Polish at PolishPod101 – try it out yourself & sign up for free

PolishPOd101 Learn Polish

Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Lol
Lol
2 years ago

Good job